21 lutego 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. “„Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji” w zakresie „Internacjonalizacji, czyli współpracy międzynarodowej w powiązaniach kooperacyjnych i inicjatywach klastrowych”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. “„Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji” w zakresie „Internacjonalizacji, czyli współpracy międzynarodowej w powiązaniach kooperacyjnych i inicjatywach klastrowych”.

Zagadnienia:

– typy operacji gospodarczych i dokumentacja,

– układ rodzajowy kosztów, rozrachunki

– podmiotów krajowych, rozrachunki

– podmiotów w aspekcie współpracy zagranicznej,

– podatek VAT.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

– przeprowadzenie 1 dniowego(8 godzin) szkolenia dla max 10 przedstawicieli klastrów;

– wynajem sali;

– catering

– materiały szkoleniowe

-certyfikaty

Termin i miejsce realizacji zamówienia:  woj. Dolnośląskie, do 29.03.2013r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej  i dostarczyć do dnia 01.03.2013 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A. , ul. Rataja 26 , 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •