Dążymy do wszechstronnej poprawy efektywności i konkurencyjności firm tworzących klaster, całego klastra oraz dolnośląskiej branży metalowej

Dolnośląski Klaster Metalowy

Dolnośląski Klaster Metalowy  (DKM) to grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracujących wzajemnie ze sobą na różnych płaszczyznach, wspomagana przez jednostki naukowo-badawcze i instytucje otoczenia biznesu.

O Klastrze

Członkowie Klastra

W Klastrze zrzeszonych jest 13 firm zlokalizowanych na terenie województwa Dolnośląskiego

Członkowie Klastra

Dolnośląski Klaster Metalowy ma charakter otwarty. Wszystkich zainteresowanych możliwościami, które oferuje udział w DKM zapraszamy do kontaktu z nami.

Przystąp do nas

Folder reklamowy

Obejrzyj folder reklamowy klastra z targów

OBEJRZYJ

Ogłoszenia ofertowe

Przejrzyj listę publikowanych ofert

Przejrzyj oferty

Wydarzenia i aktualności z Klastra

Platforma współpracy

Zaloguj się do platformy
współpracy i wymiany
dokumentów uczestników klastra

Zaloguj się

Platforma komunikacyjna

Przejrzyj instrukcję instalacji
oprogramowania do komunikacji
i prowadzenia telekonferencji

Czytaj dalej

Strefa wewnętrzna

Zaloguj się do części wewnętrznej
uczestników klastra aby pobrać
dokumenty

Przejdź