Zapytania ofertowe

8 lipca 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Strategii rozwoju i współpracy Dolnośląskiego Klastra Metalowego” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
8 lipca 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Strategii Marketingowej – opracowania ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach Klastra” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
8 lipca 2013

Zapytanie ofertowe dot. opracowanie koncepcji wdrożenia innowacyjnej technologii wypracowanej w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
31 maja 2013

Zapytanie ofertowe dot. Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego drogą do innowacji” w zakresie „Technologie w powiązaniu kooperacyjnym i inicjatywie klastrowej”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
31 maja 2013

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego droga do innowacji” w zakresie „Wzornictwa przemysłowego”.

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych …

Read More
31 maja 2013

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego drogą do innowacji” w zakresie „Systemy ERP dla przemysłu”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
31 maja 2013

Zapytanie ofertowe dot. Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego drogą do innowacji” w zakresie „Ochrona praw własności przemysłowej w kraju i za granicą”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
12 marca 2013

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu biurowego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
25 lutego 2013

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Aplikacji komputerowej – Platformy Internetowej.” w ramach projektu pn. “Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu …

Read More
21 lutego 2013

Zapytanie ofertowe dotyczące „Analizy dotyczącej nowoczesnych metalowych konstrukcji materiałów metalopochodnych i komponentów na bazie metali w zakresie wykorzystania”

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych …

Read More