Dążymy do wszechstronnej poprawy efektywności i konkurencyjności firm tworzących klaster, całego klastra oraz dolnośląskiej branży metalowej

Dolnośląski Klaster Metalowy

DKM to grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracujących wzajemnie ze sobą na różnych płaszczyznach, wspomagana przez jednostki naukowo-badawcze i instytucje otoczenia biznesu.

O Klastrze

W Klastrze zrzeszonych jest 13 firm zlokalizowanych na terenie woj. Dolnośląskiego

Członkowie Klastra

DKM  ma charakter otwarty. Wszystkich zainteresowanych możliwościami, które oferuje udział w DKM zapraszamy do kontaktu z nami.

Przystąp

Folder reklamowy

Obejrzyj folder reklamowy klastra z targów

OBEJRZYJ

Ogłoszenia ofertowe

Przejrzyj listę publikowanych ofert

Przejrzyj oferty

Wydarzenia i aktualności z Klastra

Platforma współpracy

Zaloguj się do platformy
współpracy i wymiany
dokumentów uczestników klastra

Zaloguj się

Platforma komunikacyjna

Przejrzyj instrukcję instalacji
oprogramowania do komunikacji
i prowadzenia telekonferencji

Przejrzyj

Strefa wewnętrzna

Zaloguj się do części
wewnętrznej 
uczestników
klastra aby pobrać

dokumenty

Zaloguj się