21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Zarządzanie powiązaniem kooperacyjnym”

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr WND-POIG.05.01.00-00-163/11-00 zaprasza do składania ofert na :

Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. “„Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”
w zakresie „Zarządzanie powiązaniem kooperacyjnym”

Zagadnienia:

– cel i możliwości kooperacji,

– warunki współpracy w Polsce i innych krajach europejskich,

– rola poszczególnych sektorów w procesach kooperacyjnych,

– kierunki i determinanty rozwoju powiązania kooperacyjnego,

– cele strategiczne.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

– przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla max 10 przedstawicieli klastrów.

– nocleg,

– wynajem sali,

– catering,

– materiały szkoleniowe,

-certyfikaty.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:  Szkolenie wyjazdowe. Do 31.12.2012r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej i dostarczyć do dnia 30.11.2012 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A. , ul. Rataja 26 , 59 – 220 Legnica

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

 

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •