31 maja 2013

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego droga do innowacji” w zakresie „Wzornictwa przemysłowego”.

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegająca na:

Przeprowadzenie szkolenia dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra metalowego droga do innowacji” w zakresie „Wzornictwa przemysłowego”.

Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Wzornictwa przemysłowego” dla członków oraz potencjalnych członków Dolnośląskiego Klastra Metalowego biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”.

Zagadnienia:

– wzornictwo jako skuteczna metoda generowania wartości dodanej,

– strategia zarządzania wzornictwem oraz kluczowe wskaźniki efektywności wzornictwa,

– rola projektanta w procesie wdrażania nowego produktu,

– podnoszenie kompetencji kadry odpowiedzialnej za zarządzanie rozwojem produktu, – proces zarzadzania projektem

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

– przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia dla co najmniej 10 przedstawicieli klastrów;

– wynajem sali;

– catering

– materiały szkoleniowe

-certyfikaty

Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2013r.

Miejsce i sposób  składania oferty cenowej :

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do dnia 10.06.2013 r. do godz. 16.00 do siedziby zamawiającego:

1/ osobiście lub pocztą do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A., ul. Rataja 26,

59 – 220 Legnica

Osoba do kontaktów: Eliza Korkuś

telefon: 76 862 35 22, 862-27-77, 862-35-22;

e-mail: eliza.korkus@arleg.eu

2/ faksem na nr: 76- 862-09-68

3/ mailem na adres: eliza.korkus@arleg.eu

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •