28 listopada 2013

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Rozwój i Promocja Dolnośląskiego Klastra Metalowego”

Globalizacja, integracja i transformacja systemowa gospodarki wymaga obecnie od przedsiębiorstw podejmowania konkurencji i elastycznego reagowania na warunki rynkowe. Na pierwszy plan wysuwają się działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. W tej sytuacji każde przedsiębiorstwo stawiające na rozwój musi zadbać o szybkie opracowanie, testowanie oraz skomercjalizowanie nowych rozwiązań. Innymi słowy, przedsiębiorstwa muszą podjąć współpracę, a wiec zaufać pracownikom oraz osobom i podmiotom zewnętrznym, posiadającym niezbędne do inicjowania nowych procesów informacje i wiedzę, które będą inspirować ich do udziału w poszukiwaniach nowych możliwości rozwojowych i wdrażania nowych rozwiązań.

Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż do jednych z najbardziej efektywnych struktur ekonomicznych współpracy należy KLASTER. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji klastra. Ta najbardziej znana została sformułowana przez M. Portera. Klaster według niego, to “(…) geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, konkurujących miedzy sobą, ale również współpracujących”. Istotnym znaczeniem klastra jest generowanie wyspecjalizowanych zasobów, które dostępne lokalnie przyczyniają się do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, przy czym ważne jest otoczenie klastra – można zauważyć że im więcej w pobliżu danego przedsiębiorstwa znajduje sie potencjalnych partnerów, dysponujących komplementarnymi zasobami, tym skuteczniej i szybciej przedsiębiorstwo może reagować na wyzwania przed nim stojące.

Wychodząc na przeciw potrzebom środowisk gospodarczych zainteresowanych rozwojem powiązań kooperacyjnych w ramach inicjatyw klastrowych ARR „ARLEG S.A. organizuje w dniu 5 grudnia 2013 r. konferencję pn. „ Klastry – sposób na innowacyjność”. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z ideą funkcjonowania klastrów oraz wymiany doświadczeń i poglądów z członkami funkcjonujących klastrów.

 

Pobierz:

adamzysk

About adamzysk

  •