10 grudnia 2014

Porozumienie na rzecz sukcesu polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE!

9 grudnia 2014r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działająca w imieniu Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) w Polsce oraz Związek Banków Polskich działający w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisali porozumienie o współpracy wieloletniej na rzecz wykorzystania przez polskich przedsiębiorców środków z programów ramowych UE.

Źródło: Aktualności PARP
Czytaj więcej : Porozumienie na rzecz sukcesu polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE!

adamzysk

About adamzysk

  •