27 czerwca 2014

Podpisana umowa na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”.

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •