10 grudnia 2014

„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – ostatni duży projekt w ramach działania III.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 5 grudnia 2014 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, osi III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 12 listopada 2012 r. wynosi 496 960 126,32 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 350 391 022,30 zł. Rozliczenie Projektu planowane jest w I kwartale 2016 r.  

Źródło: Aktualności PARP
Czytaj więcej : „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – ostatni duży projekt w ramach działania III.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 5 grudnia 2014 r.

adamzysk

About adamzysk

  •