26 stycznia 2012

Konkurs o dotacje dla innowacyjnych firm

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest prawie 13 milionów euro. Inwestycje, które mogą być dotowane, muszą być realizowane w jednej ze wskazanych dziedzin. Ich lista została utworzona w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji i obejmuje m.in. takie obszary jak: nanotechnologie, inżynieria chemiczna i procesowa, farmaceutyki, technologie układów cyfrowych, mikroelektronika, robotyka, automatyka.

W ogłoszonym konkursie – tzw. schemacie 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji – o pieniądze unijne mogą ubiegać się małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące powyżej 2 lat. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku oraz realizacja na tym terenie inwestycji. Dotacje polegają na refundacji części wydatków poniesionych np. na kupno środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii technologicznych), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), nieruchomości, czy zakup robót i materiałów budowanych (jeśli niezbędna jest modernizacja budynków).

Mikro- i małe firmy otrzymają zwrot do 60 proc. poniesionych wydatków netto, średnie natomiast do 50 proc. Należy jednak pamiętać, iż wartość składanego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych i przekraczać 8 milionów złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu). To oznacza, że maksymalna wysokość dotacji, którą przedsiębiorca może otrzymać wynosi 4,8 mln złotych.

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl. Przedsiębiorcy mogą stamtąd pobrać program do wypełniania wniosków o dofinansowanie inwestycji (tzw. Generator Wniosków), wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki. Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Punktu Informacyjnego DIP we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, tel. 071 776 58 13 lub 14, e-mail: info.dip@umwd.pl. Na przygotowanie dokumentów przedsiębiorcy mają czas do 29 lutego – w tym dniu, w godz. 8.00-15.00, odbędzie się internetowa rejestracja wniosków.

źródło: http://rpo.dolnyslask.pl/

adamzysk

About adamzysk

  •