11 czerwca 2014

Komunikat w sprawie zmiany sytuacji prawnej beneficjentów PO IG zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 r.

Paweł Chrobak

About Paweł Chrobak

  •