13 października 2015

Porozumienie PARP – KOSGEB

13 października br. Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Receb Bicer, prezydent Organizacji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOSGEB) w Turcji, podpisali porozumienie o współpracy instytucji.

KOSGEB to najważniejsza rządowa organizacja wspierająca mały biznes w tym kraju. Z PARP łączy ją m.in. misja, którą jest rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, doświadczenie w zakresie wspierania tego sektora gospodarki jak również zaangażowanie w szereg międzynarodowych działań i projektów.

– Chcemy aby dzisiejsze porozumienie skutkowało intensyfikacją kontaktów gospodarczych pomiędzy tureckimi i polskimi firmami. Mamy nadzieję że zaowocuje ono wspólną realizację spotkań biznesowych dla MSP, udziałem w konsorcjach projektowych oraz promocją polsko tureckiej współpracy biznesowej.

Warto przy tym pamiętać, że gospodarka turecka, pomimo niesparzających warunków zewnętrznych i pogarszającej się koniunktury wewnętrznej zajmuje , pod względem wielkości PKB, 19 miejsce na świecie i 7 w Europie. Turcja pozostaje głównym partnerem gospodarczym Polski na obszarze Bliskiego Wschodu i Azji. Według danych statystycznych za 2013 r., eksport do Turcji sytuował ją na 19 pozycji, a import na 20 miejscu w naszych obrotach handlowych – powiedział Michał Polański, dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej PARP.

{phocagallery view=category|categoryid=16|displaydownload=0|displaydetail=0|displayname=0|detail=3||displaydescription=1}

Źródło: Aktualności PARP
Czytaj więcej : Porozumienie PARP – KOSGEB

adamzysk

About adamzysk

  •