13 października 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła wyniki ewaluacji Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji wdrażanego w perspektywie 2007-2013 oraz przedstawiła założenia Funduszu Pożyczkowego Innowacji na lata 2014 – 2020.

9 października br. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji założeń Funduszu Pożyczkowego Innowacji – jednego z narzędzi wspierania przez PARP młodych innowacyjnych firm w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach działania start-upy posiadające umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym będą mogły otrzymać pożyczki do maksymalnej wartości 2 mln złotych. Młodzi przedsiębiorcy skorzystają z atrakcyjnego, stałego oprocentowania pożyczki oraz z karencji w zakresie spłaty kapitału i w zakresie spłaty odsetek (6 i 8 lat z dostępnością maksymalnie 24 miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału i odsetek). Budżet Funduszu Innowacji, który rozpocznie przyjmowanie wniosków w 2016 r., będzie wynosił 129 mln Euro.

Celem funduszu jest zwiększenie skali finansowania dynamicznie rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które w warunkach rynkowych mają duże problemy w pozyskaniu kapitału na uruchomienie swej działalności. Wynika to ze specyfiki działania młodych technologicznych firm, które podejmują się realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, często opartych na wynikach działalności badawczo-rozwojowej, wiążących się z dużym ryzykiem, nieposiadając przy tym własnych zasobów finansowych ani historii kredytowej.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania wyników ewaluacji pilotażu poprzedzającego uruchomienie Funduszu Pożyczkowego Innowacji. Działanie pilotażowe zostało uruchomione w czerwcu 2013 r. i trwało do połowy 2014 r. W okresie tym start-upy złożyły 131 wniosków o pożyczki. Warunkiem ubiegania się o nią było wcześniejsze zainwestowanie w młodą spółkę przez anioła biznesu lub fundusz venture capital. Przy czym, wielkość inwestycji wyznaczała wartość możliwej do uzyskania pożyczki, zgodnie z parytetem: 1 zł zaangażowany przez inwestora prywatnego umożliwiał pozyskanie przez spółkę 2 zł kapitału pożyczkowego z Funduszu. Zespół ekspertów oceniający wnioski (Komitet Inwestycyjny), wybrał 58 przedsięwzięć – beneficjentów pożyczek. Wartość przyznanych pożyczek osiągnęła poziom prawie 96,5 mln zł. W sumie całkowita wartość realizowanych z udziałem pożyczek Funduszu przedsięwzięć osiągnęła poziom ok. 165 mln zł. Dzięki pożyczkom Funduszu wśród udziałowców spółek pojawiła się liczna grupa inwestorów prywatnych – ok. 40 aniołów biznesu i 9 funduszy venture capital. Inwestorzy prywatni nie tylko wspomagają proces wyboru najlepszych pomysłów do dofinansowania, intensyfikują poziom interwencji, ale także są dostarczycielami tzw. mądrych pieniędzy (smart money). Inwestycjom towarzyszy bowiem dostarczanie wiedzy technologicznej i rynkowej, a także przekazywanie doświadczenia i kontaktów biznesowych – rzadkich i trudnych do pozyskania aktywów, a szczególnie ważnych przy wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych.
Dodatkowym pozytywnym czynnikiem wdrażania pilotażu, było ukierunkowanie dużego strumienia środków finansowych nie tylko na finansowanie nakładów inwestycyjnych, ale także działalności badawczo-rozwojowej. Planowana wielkość tych nakładów osiągnęła 13% wartości wszystkich finansowanych przedsięwzięć (blisko 22 mln zł). Jest to dobry prognostyk, jeśli chodzi o poziom innowacyjności realizowanych przedsięwzięć, a tym samym ich potencjał rozwojowy. Ponadto w dużej części sfinansowanych projektów przewidywane jest kierowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług na eksport.

Kierunki wykorzystania kapitału w ramach przedsięwzięć finansowanych z udziałem pożyczek FWPI

Wykres FWPI

Źródło: Ewaluacja ex-post dokonana w 07-10.2015 rok przez zespół niezależnych ewaluatorów Pag Uniconsult. Więcej na stronie http://badania.parp.gov.pl/ewaluacja-po-ig/ewaluacja-programu-operacyjnego-innowacyjna-gospodarka

{phocagallery view=category|categoryid=15|displaydownload=0|displaydetail=0|displayname=0|detail=3||displaydescription=1}

Źródło: Aktualności PARP
Czytaj więcej : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła wyniki ewaluacji Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji wdrażanego w perspektywie 2007-2013 oraz przedstawiła założenia Funduszu Pożyczkowego Innowacji na lata 2014 – 2020.

adamzysk

About adamzysk

  •