28 października 2012

Dolnośląski Klaster Metalowy pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miło nam poinformować, iż Dolnośląski Klaster Metalowy w październiku br. otrzymał dodatkową możliwości finansowania swojej działalności. Dzięki wsparciu Klastra przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach POIG, działanie 5.1. realizując  projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” będzie możliwy dalszy rozwoju powiązania kooperacyjnego.  Dotychczas wszystkie inicjatywy członków Klastra były finansowane ze środków własnych Koordynatora Klastra czyli Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A..

Głównym celem projektu „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” jest stworzenie stabilnego powiązania kooperacyjnego z jasno wytyczonymi kierunkami rozwoju, umożliwiającymi wytwarzanie i sprzedaż innowacyjnych produktów lub usług, stanowiących ważny czynnik w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w Klastrze. Do osiągnięcia celu głównego projektu konieczne jest zrealizowanie celów szczegółowych projektu, które brzmią:

1. Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego.

2. Stworzenie wspólnej ścieżki rozwoju „Dolnośląskiego Klastra Metalowego” uwzględniającej potrzeby i możliwości członków Klastra wraz z przygotowaniem Klastra do wdrożenia wypracowanych dokumentów strategicznych.

Grupą docelową projektu są członkowie oraz przyszli członkowie powiązania kooperacyjnego czyli przedsiębiorcy, osoby fizyczne będące pracownikami firm, korzystające ze wsparcia w postaci szkoleń – instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe i ich pracownicy.

W ramach projektu zaplanowane jest zakup środków trwałych, usług doradczych i szkoleniowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miło nam poinformować, iż Dolnośląski Klaster Metalowy w październiku br. otrzymał dodatkową możliwości finansowania swojej działalności. Dzięki wsparciu Klastra przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach POIG, działanie 5.1. realizując  projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” będzie możliwy dalszy rozwoju powiązania kooperacyjnego.  Dotychczas wszystkie inicjatywy członków Klastra były finansowane ze środków własnych Koordynatora Klastra czyli Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A..

Głównym celem projektu „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” jest stworzenie stabilnego powiązania kooperacyjnego z jasno wytyczonymi kierunkami rozwoju, umożliwiającymi wytwarzanie i sprzedaż innowacyjnych produktów lub usług, stanowiących ważny czynnik w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w Klastrze. Do osiągnięcia celu głównego projektu konieczne jest zrealizowanie celów szczegółowych projektu, które brzmią:

1. Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego.

2. Stworzenie wspólnej ścieżki rozwoju „Dolnośląskiego Klastra Metalowego” uwzględniającej potrzeby i możliwości członków Klastra wraz z przygotowaniem Klastra do wdrożenia wypracowanych dokumentów strategicznych.

Grupą docelową projektu są członkowie oraz przyszli członkowie powiązania kooperacyjnego czyli przedsiębiorcy, osoby fizyczne będące pracownikami firm, korzystające ze wsparcia w postaci szkoleń – instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe i ich pracownicy.

W ramach projektu zaplanowane jest zakup środków trwałych, usług doradczych i szkoleniowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miło nam poinformować, iż Dolnośląski Klaster Metalowy w październiku br. otrzymał dodatkową możliwości finansowania swojej działalności. Dzięki wsparciu Klastra przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach POIG, działanie 5.1. realizując  projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” będzie możliwy dalszy rozwoju powiązania kooperacyjnego.  Dotychczas wszystkie inicjatywy członków Klastra były finansowane ze środków własnych Koordynatora Klastra czyli Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A..

Głównym celem projektu „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” jest stworzenie stabilnego powiązania kooperacyjnego z jasno wytyczonymi kierunkami rozwoju, umożliwiającymi wytwarzanie i sprzedaż innowacyjnych produktów lub usług, stanowiących ważny czynnik w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm zrzeszonych w Klastrze. Do osiągnięcia celu głównego projektu konieczne jest zrealizowanie celów szczegółowych projektu, które brzmią:

1. Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego.

2. Stworzenie wspólnej ścieżki rozwoju „Dolnośląskiego Klastra Metalowego” uwzględniającej potrzeby i możliwości członków Klastra wraz z przygotowaniem Klastra do wdrożenia wypracowanych dokumentów strategicznych.

Grupą docelową projektu są członkowie oraz przyszli członkowie powiązania kooperacyjnego czyli przedsiębiorcy, osoby fizyczne będące pracownikami firm, korzystające ze wsparcia w postaci szkoleń – instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawczo-rozwojowe i ich pracownicy.

W ramach projektu zaplanowane jest zakup środków trwałych, usług doradczych i szkoleniowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

adamzysk

About adamzysk

  •