1.    Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. – Agencja organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w Dolnośląskim Klastrze Metalowym.
http://arleg.eu/

2.    Delta Sp z o. o. – Firma zajmuje się obróbką metali oraz produkcją części do maszyn górniczych.
3.    BUD – STAL – TEST II mgr Barbara Bossowska – Zdziech – wykonanie i montaż konstrukcji stalowych hal przemysłowych, hangarów, hal sportowych i widowiskowych, wiat magazynowych, wykonanie i montaż ślusarki budowlanej, wykonanie i montaż barier ochronnych stalowych, wykonanie i montaż budynków szkieletowych, wykonanie, montaż i remonty kominów, wykonanie, montaż i remonty mostów, wiaduktów i kładek, wykonanie i montaż zbiorników dla rolnictwa, wykonanie i montaż fasad z płyty lub blachy.
http://budstaltest.pl/

4.    Krakmet. Fabryka Maszyn I Wyrobów Metalowych. Inż. Krakowski E. – profil działalności firmy:
– produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego, hutniczego, budowlanego, papierniczego, spożywczego, ceramicznego i gumowego,
– produkcja konstrukcji stalowych,
– produkcja części zamiennych,
– remonty maszyn i urządzeń,
– obróbka cieplna ,
– doradztwo techniczne,
– tłocznictwo.
Firma posiada następujące oddziały produkcyjne:
– obróbki skrawaniem, prace frezerskie, tokarskie i szlifierskie,
– tłocznictwo,
– konstrukcji stalowych,
– lakiernictwo proszkowe.
http://www.krakmet.leg.pl/

5. METAROL Sp. z o.o. – Świadczy usługi w zakresie wykonania konstrukcji nośnych, elementów konstrukcyjnych hal przemysłowych, elementów masztów telekomunikacyjnych, pojemników stalowych magazynowych, kontenerów do składowania butli gazowych, osłon stanowisk operatora do maszyn górniczych i wózków widłowych, ram przednich i łyżek do ładowarek kopalnianych ŁK-2N, elementów obudowy kotwiowej dla kopalń, dozowników rudy, konstrukcji pod taśmociągi, tam wentylacyjnych, drzwi stalowych do klatek schodowych, drzwi stalowych garażowych, ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, wiatrołap przy klatkach schodowych, poręczy, stalowych więźb dachowych, barierek (balkonowe, trawnikowe, klatek schodowych), schodów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, elementów małej architektury, stojaków dla rowerów, inne wg. dokumentacji klienta.
http://www.metarol.pl/

6. Zakład Usług Metalowo-Budowlanych, inż. Kazimierz Wołyniec świadczy usługi w zakresie: usługi remontowo – budowlane, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, projektowanie i kosztorysowanie, pełnienie funkcji kierownika budowy, przygotowanie specyfikacji do przetargów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
7. MAGROTEX P.P.U. Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcją urządzeń do transportu zboża, materiałów sypkich, do rozdrabniania zboża, mieszalniki pasz, silosy i zbiorniki, rozdrabniacze polowe uniwersalne, łańcuchy i podajniki, przenośniki podłogowe do kombajnów ziemniaczanych, urządzenia do zaprawiania zboża, wiaty i zadaszenia, pojemniki, stojaki transportowe.
http://www.magrotex.pl/

8. EMITEST-EKO Sp. z o.o. – specjalizuje się w: konstrukcjach stalowych, elementach sieci i instalacji ciepłowniczych i gazowych, produkcji wyposażenia technologicznego dla różnych branż przemysłu i przetwórstwa mięsa, wykonawstwie wyrobów ze stali kwasoodpornej, wykonawstwie i montaż rurociągów przemysłowych ponadto na zamówienia specjalne Przedsiębiorstwo wykonuje kute bramy , balustrady i ogrodzenia.
http://www.emitest-eko.pl/

9. Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania. Obecnie przedmiotem specjalizacji naukowej Instytutu są badania interdyscyplinarne, których podstawowy obiekt stanowią organizacje gospodarcze i ich funkcjonowanie oraz makroekonomiczne procesy gospodarcze. Prowadzi się m.in. prace dotyczące problemów zarządzania, zastosowania komputerów i sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sterowania produkcją oraz symulowania przebiegu procesów gospodarczych.
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/

10. Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska – Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem non profit. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją, rozwojem i wspieraniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw by odniosły sukces gospodarczy.
http://www.upds.pl/