Wydarzenia i ogłoszenia

28 listopada 2013

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Rozwój i Promocja Dolnośląskiego Klastra Metalowego”

Globalizacja, integracja i transformacja systemowa gospodarki wymaga obecnie od przedsiębiorstw podejmowania konkurencji i elastycznego reagowania na warunki rynkowe. Na pierwszy plan wysuwają się działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. W tej sytuacji każde przedsiębiorstwo stawiające na rozwój musi zadbać o szybkie opracowanie, testowanie oraz …

Read More
21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Diagnozy potencjału badawczego Dolnośląskiego Klastra Metalowego – utworzenie bazy danych realizowanych i planowanych projektów innowacyjnych, określenie możliwych kierunków i pól współpracy nauka x biznes przy realizacji projektów badawczo rozwojowych branży metalowej”.

ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – umowa …

Read More
21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi polegającej na wykonaniu „Analizy dostępności na rynku innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez branżę metalową”.

Zapytanie ofertowe dot. wykonania „Analizy dostępności na rynku innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez branżę metalową”. ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wsparcie rozwoju Dolnośląskiego Klastra Metalowego droga do innowacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka …

Read More
28 października 2012

Dolnośląski Klaster Metalowy pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miło nam poinformować, iż Dolnośląski Klaster Metalowy w październiku br. otrzymał dodatkową możliwości finansowania swojej działalności. Dzięki wsparciu Klastra przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach POIG, działanie 5.1. realizując  projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskiego Klastra Metalowego drogą do innowacji” będzie możliwy dalszy rozwoju powiązania kooperacyjnego.  Dotychczas …

Read More
26 stycznia 2012

Konkurs o dotacje dla innowacyjnych firm

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest prawie 13 milionów euro. Inwestycje, które mogą być dotowane, muszą być realizowane w jednej ze wskazanych dziedzin. Ich lista została utworzona w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji i …

Read More
24 stycznia 2012

Klastry i współpraca na rzecz rozwoju regionalnego w Europie ŚrodkowejClusters and cooperation for regional development in Central Europe

Klaster można ogólnie zdefiniować jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry są siłą …

Read More