13 października 2015

Bożena Lublińska-Kasprzak o innowacjach na V Kongresie EKMSP

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, sesją panelową ” Inwestycje w unikalne rozwiązania. Środki publiczne na innowacje 2014-2020″, rozpoczął się drugi dzień Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dyskusja, w której wzięli udział: Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; prof. dr hab. Jan Klimek, zastępca prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego; prof. Mario Raich, ekspert, prezes zarządu Learnita Ltd. w Londynie oraz Michał Mikulski, prezes zarządu EgzoTech Sp. z o.o., toczyła się wokół nowego podejścia do inwestycji w innowacje w nowej perspektywie finansowej, charakterystyki instrumentów na inwestycje w innowacje oraz ofercie ich publicznego wsparcia. Moderatorem sesji była Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP.

Dyrektor Marcin Łata omówił charakter administracyjnej pomocy i programowania działań dedykowanych nowatorskim pomysłom, jednocześnie podkreślając rolę środków unijnych w ich realizacji na poziomie krajowym i regionalnym.

Prezes PARP m.in. w filmowej wersji przedstawiła informację na temat finansowania innowacji w nowej perspektywie finansowej. Film dostępny jest tutaj

PARP będzie dysponowała całkowitą kwotą 3,6 mld euro, z czego 1,9 mld trafi do Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, kolejne 1,6 mld euro do program dla Polski Wschodniej
i 90 mln euro dla PO Wiedza, Edukacja i Rozwój. Agencja będzie wspierać przede wszystkim wdrożenia nowoczesnych produktów i usług. Do dyspozycji małych i średnich przedsiębiorców będzie szereg instrumentów, takich jak np. poddziałanie „Bony na innowacje dla MSP”, w ramach którego zamierzamy wesprzeć ok. 2,3 tys. przedsiębiorstw. Planujemy także narzędzie dotyczące ochrony własności przemysłowej. Za jego pośrednictwem pomożemy firmom uzyskać patenty w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Zrobiliśmy analizę podsumowującą efekty programów skierowanych do przedsiębiorców w latach 2007-2015. Pod uwagę wzięliśmy najważniejsze efekty działań realizowanych przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jednym z najważniejszych rezultatów jest wzrost liczby innowacyjnych firm. Wśród naszych beneficjentów odsetek firm wprowadzających w działalności różnego rodzaju innowacje technologiczne wzrósł z 66 do 90 proc. Istotne są również efekty o charakterze ekonomicznym, świadczące o kondycji polskich przedsiębiorstw. Dzięki realizacji programów wdrażanych przez PARP w każdej firmie korzystającej ze wsparcia, powstało średnio blisko 7 nowych miejsc pracy, a beneficjenci wygenerowali w gospodarce ponad 23 tys. etatów. W firmach beneficjentów w ciągu 2 lat po rozliczeniu projektów w ramach PO IG przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o blisko jedną trzecią. W przypadku mniejszych firm, największą wartością dodaną jest wzrost aktywności badawczej, tworzenie własnych działów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz szybki przyrost przychodów ze sprzedaży – podsumowała prezes Agencji.

Prof. Mario Raich omówił globalny kontekst tworzenia innowacji. Zwrócił uwagę na trzy główne czynniki wywołujące przyspieszenie rozwoju cywilizacji: globalizację, digitalizację i potrzebę tworzenia. – Jest ono dla ludzi naturalne. W naszych czasach, przy zaistnieniu tych dwóch dodatkowych czynników, czyli globalizacji i digitalizacji mamy do czynienia z gigantycznym przyrostem innowacji – powiedział. Podkreślił również, że najistotniejsza dla rozwoju innowacji jest ich komercjalizacja.

{phocagallery view=category|categoryid=17|displaydownload=0|displaydetail=0|displayname=0|detail=3||displaydescription=1}

Źródło: Aktualności PARP
Czytaj więcej : Bożena Lublińska-Kasprzak o innowacjach na V Kongresie EKMSP

adamzysk

About adamzysk

  •